BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Operacja pn. „Remont chodników na terenie miasta Ruciane – Nida” ogłoszonego w dniu 22.01.2014 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 13 ofert.
Wybrano ofertę Wykonawcy: P.P.H.U. „OLECH POL” Wojciech Olszewski, Łupki 108d, 12-200 Pisz, za łączną cenę – 220.563,60 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze 10 ofert spełniających wymogi i podlegających ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(220.563,60 zł : 405.408,00 zł ) x 100 = 54,41 pkt Razem: 54,41 pkt.

Oferta nr 2 - Firma Usługowo-Handlowa HYDROL Tomasz Leonard, ul. Zbożowa 47, 10-806 Olsztyn
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(220.563,60 zł : 355.592,75 zł ) x 100 = 62,03 pkt Razem: 62,03 pkt.

Oferta nr 4 - P.P.H.U. „OLECH POL” Wojciech Olszewski, Łupki 108d, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(220.563,60 zł : 220.563,60 zł) x 100 = 100,00 pkt Razem: 100,00 pkt.

Oferta nr 5 - Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta, ul. Sportowa 8, 11-230 Bisztynek
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(220.563,60 zł : 358.598,22 zł ) x 100 = 61,51 pkt Razem: 61,51 pkt.

Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIO-STAN” s.c. Lachman & Górski, ul. Szkolna 4/8, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(220.563,60 zł : 319.632,95 zł ) x 100 = 69,01 pkt Razem: 69,01 pkt.

Oferta nr 7 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET” Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(220.563,60 zł : 339.206,01 zł :) x 100 = 65,02 pkt Razem: 65,02 pkt.

Oferta nr 9 - TRANS-BUD Łukasz Izydorczyk, Piątki 73, 13-100 Nidzica
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(220.563,60 zł : 389.401,85 zł ) x 100 = 56,64 pkt Razem: 56,64 pkt.

Oferta nr 10 - Przedsiębiorstwo Usługowe „DIGGER” Andrzej Pieszczuk, ul. Lipowa 12/32, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(220.563,60 zł : 313.314,21 zł ) x 100 = 70,40 pkt Razem: 70,40 pkt.

Oferta nr 11 - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „SANBUD” Sp. z o. o., ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(220.563,60 zł : 487.204,46 zł :) x 100 = 45,27 pkt Razem: 45,27 pkt.

Oferta nr 12 - „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” w Piszu Sp. z o. o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz., cena oferty – 392 709,57 zł
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(220.563,60 zł : 392.709,57 zł) x 100 = 56,16 pkt Razem: 56,16 pkt.

Oferta nr 13 - Spółdzielnia Wielobranżowa NIEGOCIN, ul. Mazurska 2, 11-500 Giżycko, cena oferty – 529 805,37 zł
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(220.563,60 zł : 529.805,37 zł ) x 100 = 41,63 pkt Razem: 41,63 pkt.


Dwóch Wykonawców składających ofertę na wykonanie zamówienia zostało wykluczonych, a oferty odrzucone z postępowania przetargowego.
Data powstania: poniedziałek, 17 lut 2014 08:45
Data opublikowania: poniedziałek, 17 lut 2014 12:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 lut 2014 13:41
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1833 razy