BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
1. Położenie nieruchomości: Ruciane-Nida, ul. Mazurska, Gmina Ruciane-Nida
2. Numer działki: 253
3. Powierzchnia działki: 2671m2
4. Numer księgi wieczystej: KW OL1P/00031130/0
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 36,38m2, składający się z pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki i sieni, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 13 w Rucianem-Nidzie, przy ul. Mazurskiej. Do lokalu mieszkalnego nr 2 przynależy piwnica o pow. 5,11 m2 oraz przynależy udział ½ części w pomieszczeniu składu opału, kotłowni i komunikacji o łącznej powierzchni 26,40 m2. Skład opału, kotłownia i wymieniona komunikacja jest związana tylko z lokalami mieszkalnymi nr 1 i 2 w przedmiotowym budynku. Sień należąca do lokalu o powierzchni 5,06 m2 wybudowana została ze środków własnych nabywcy. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 1266/10000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie wynosi 63 100,00zł.
W przypadku wpłaty jednorazowej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 6 310,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 12 620,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
7. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17.02.2014 roku do dnia 14.03.2014roku.
Data powstania: czwartek, 20 lut 2014 12:27
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 mar 2014 13:02
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1600 razy