BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, ul. Nadbrzeżna

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21 i 405) oraz uchwały Nr XXIV/146/2012 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 lipca 2012 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, ul. Nadbrzeżna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 5 marca 2014 roku do 4 kwietnia 2014 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Aleja Wczasów 4 pok. nr 3 w godz. pracy Urzędu tj. od godz. 8.00 do15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 marca 2014 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Aleja Wczasów 4, w Sali konferencyjnej o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 18. pkt 3) do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2014 roku włącznie.


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zbigniew Janusz Opalach

Data powstania: piątek, 21 lut 2014 08:35
Data opublikowania: piątek, 21 lut 2014 08:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 kwi 2014 11:53
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1850 razy