BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.4.2014
Ruciane-Nida, dn. 24 lutego 2014 r.

PNO.6220.4.2014


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej


Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że dnia 17 lutego 2014 r. wpłynął wniosek Pana Dawida Borka dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag) makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” zlokalizowanych na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida. Inwestorem jest Pan Dawid Borek.

Wniosek oraz karta informacyjna znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4.

Data powstania: wtorek, 25 lut 2014 13:41
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 mar 2014 08:46
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1766 razy