BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 11.02.2014 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęły 4 oferty.

Wybrano ofertę Wykonawcy: Usługi Transportowe Janusz Robert Olszewski, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz, za łączną cenę 85.952,40 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze trzy oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta nr 1
P.H.B.R.T. „TRANS DROG” Tadeusz Szlachetka, Dylewo 48, 07-420 Kadzidło
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(85.952,40 zł : 123.000,00 zł) x 100 = 69,88 pkt Razem: 69,88 pkt

Oferta nr 2
Usługi Transportowe Janusz Robert Olszewski, ul. Warszawska 49,12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(85.952,40 zł : 85.952,40 zł) x 100 = 100,00 pkt Razem: 100,00 pkt.

Oferta nr 3
FOX TRANS – ZIEM Usługi Transportowe i Roboty Ziemne Dariusz Lis, ul. Robotnicza 8, 12-100 Szczytno
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(85.952,40 zł : 147.108,00 zł) x 100 = 58,43 pkt Razem: 58,43 pkt.

Oferta nr 4
Henryk Leszczyński, ul. Usługowa 10, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(85.952,40 zł : 86.100,00 zł) x 100 = 99,83 pkt Razem: 99,83 pkt.
Data powstania: środa, 26 lut 2014 10:24
Data opublikowania: środa, 26 lut 2014 12:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 mar 2014 09:33
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1747 razy