BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż w dniu 06 marca 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 47875-2014 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert – 18 marzec 2014 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 21
W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panią Hanną Kowalską – tel. 087 425 44 30.
W zakresie procedury zamówienia należy kontaktować się z Panem Jerzym Waszkiewicz – tel. 087 425 44 38
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 mar 2014 11:58
Data opublikowania: czwartek, 6 mar 2014 11:53
Data przejścia do archiwum: środa, 19 mar 2014 12:45
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1624 razy