BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie” ogłoszonego w dniu 06.03.2014 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: Poczta Polska S. A., Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Rejon Sprzedaży Ostróda, ul. Mickiewicza 15, 14-100 Ostróda., za łączną cenę – 299.725,50 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Poczta Polska S. A., Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, Rejon Sprzedaży Ostróda, ul. Mickiewicza 15, 14-100 Ostróda
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(299.725,50 zł : 299.725,5 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: środa, 19 mar 2014 13:02
Data opublikowania: środa, 19 mar 2014 12:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 kwi 2014 12:38
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1684 razy