BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE CENOWE NA WYKONANIE REMONTU ŁAZIENKI

Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie
ul. Gwarna 2
12-220 Ruciane – Nida
NIP 849-158-07-77 / REGON 001010963

Ruciane – Nida, dn. 08 / 09 / 2014r. (miejscowość i data)

ZAPYTANIE CENOWE
1. Zamawiający : Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie, ul. Gwarna 2, 12-220 Ruciane-Nida, tel. / fax. 087 4236-441
zaprasza do złożenia ofert na:
2. Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu łazienki zgodnie z opisem i obmiarami załączonymi w załączniku nr 1 do zapytania.
3. Termin realizacji zamówienia: 01 – 31 lipca 2014r.
4. Okres gwarancji : 24 miesiące.
5. Miejsce i termin złożenia oferty: osobiście lub listownie do 30 kwietnia 2014r do godz. 12.00, na adres: Przedszkole Miejskie w Rucianem-Nidzie, ul. Gwarna 2, 12-220 Ruciane-Nida.
6. Termin otwarcia ofert: 30.04.2014r. godz. 12.00.
7. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.
8. Warunki płatności: przelew w ciągu 14 dni od wykonania remontu i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami / oferentami: Renata Skopnik – Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie (tel. 087 4236-441).
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
11. Oferta powinna zawierać: nazwę, adres, NIP i REGON oferenta, wartość netto i brutto wykonania usługi, oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszenia do niego zastrzeżeń.

Renata Skopnik
Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 kwi 2014 11:42
Data opublikowania: wtorek, 8 kwi 2014 14:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 maj 2014 09:18
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1977 razy