BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie poszukuje w trybie zapytania ofertowego wykonawcy kursów zawodowych i zajęć osobowościowo-motywacyjnych w ramach Projektu "W stronę aktywnej integracji", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zapytania ofertowe w załącznikach. Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2014 r.
Data powstania: czwartek, 10 kwi 2014 11:38
Data opublikowania: czwartek, 10 kwi 2014 11:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 maj 2014 09:18
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1757 razy