BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.46.2014
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz
z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce o nr ewidencyjnym 55, położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest P4 Sp. z o.o., 3GNS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Arkońska 6, bud. A3, 80-387 Gdańsk, w imieniu którego jako pełnomocnik działa Pan Leszek Śmieszalski, ul. Gdyńska 21, 10-608 Olsztyn.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: środa, 16 kwi 2014 14:36
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 maj 2014 09:18
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1692 razy