BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem drobne uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – 358/1,
-Numer KW – 12960,
-Powierzchnia nieruchomości – 827 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,20 zł/m2 rocznie.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku.
2. Ww. teren w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest jako teren plaży trawiastej z zielenią parkową oraz przeznaczony do zagospodarowania obiektami usługowymi związanymi z terenem rekreacyjno-plażowym.
3. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za następne lata do 31 marca każdego roku.
4. Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić Dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 22 marca 2006 r.
Data powstania: środa, 1 mar 2006 14:46
Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2006 14:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 mar 2006 10:27
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2386 razy