BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.95.2013.2014
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na wymianie dwóch linii kablowych nn-0,4kV oraz przebudowie linii napowietrznej nn-0,4 z przyłączem napowietrznym, służącym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewidencyjnym 240, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida, której inwestorem jest „ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział w Olsztynie, w którego imieniu działa Ryszard Gałązka, „Zakład Usług Elektrycznych”, ul. M.C. Skłodowskiej 7/32, 11-700 Mrągowo, został wysłany na uzgodnienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn.
Data powstania: piątek, 25 kwi 2014 12:49
Data opublikowania: piątek, 25 kwi 2014 12:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 maj 2014 06:56
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1697 razy