BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.85.2011.2014
Działając na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267– tekst jednolity) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia strony, iż przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY na działce nr 680/3 położonej w obrębie Ruciane-Nida (ul. J. Krajeckiego), mogą się wypowiedzieć co do zebranego materiału dowodowego oraz wnieść uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: wtorek, 29 kwi 2014 12:52
Data opublikowania: wtorek, 29 kwi 2014 13:08
Data przejścia do archiwum: środa, 21 maj 2014 07:11
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1589 razy