BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Gałkowo,
-Numer działki – 42/2,
-Numer KW – 15482,
-Powierzchnia nieruchomości – 1 300 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,08 zł/m2 rocznie.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
2. Ww. teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za następne lata do 31 marca każdego roku.
4. Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić Dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 14 marca 2006 r. do dnia 4 kwietnia 2006 r.
Data powstania: wtorek, 14 mar 2006 08:52
Data opublikowania: wtorek, 14 mar 2006 08:59
Data przejścia do archiwum: środa, 5 kwi 2006 09:34
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2313 razy