BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa drogi gminnej w m. Wygryny na działce o nr geod. 52/1
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, iż w dniu 14 maja 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 102987-2014 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej w m. Wygryny na działce o nr geod 52/1. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Termin składania ofert – 29 maj 2014 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektroniczne, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pokoju nr 21
W zakresie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z Panem Arturem Chudzik – Kierownikiem Referatu IGK UMiG – tel.. 087 425 44 38.
W zakresie procedury zamówienia należy kontaktować się z Panem Jerzym Waszkiewicz – inspektorem UMiG – tel. 087 425 44 38
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 maj 2014 08:38
Data opublikowania: środa, 14 maj 2014 07:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 maj 2014 07:22
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1644 razy