BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida
Zgonie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie dokonuje zmiany w treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr IGK.271.06.2014 na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida”

W Załączniku nr 6 pkt 7 niniejszej SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) zmienia się treść z „W zabudowie wielorodzinnej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności przynajmniej 1100 l o odpowiednich kolorach wraz z informacją o rodzaju gromadzonych w nich odpadów:
a) niebieskiego na papier i tekturę,
b) zielonego na szkło białe i kolorowe,
c) żółtego na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe”,
na
„W zabudowie wielorodzinnej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wyposażenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności przynajmniej 1100 l z umieszczoną na nich informacją o rodzaju gromadzonych odpadów. Napisy i oznaczenia powinny być w odpowiednich kolorach:
a) niebieskim na papier i tekturę,
b) zielonym na szkło białe i kolorowe,
c) żółtym na tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe”.

W związku ze zmianą treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert

Niniejsze zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować jako integralną część SIWZ

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Data powstania: wtorek, 20 maj 2014 12:23
Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2014 12:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 maj 2014 08:30
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1561 razy