BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Informacja o wyborze oferty na dostawę roweru turystycznego (nagrody rzeczowej) na potrzeby imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III”

Ruciane – Nida, dn. 19 / 05 / 2014r.
PF.041.15.2013.KS
Lp. 10.


Informacja o wyborze oferty na dostawę roweru turystycznego (nagrody rzeczowej) na potrzeby imprezy plenerowej pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III”

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę 2 rowerów turystycznych (nagrody rzeczowe) na potrzeby projektu pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III” – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez PHU Czesław Ciućkowski, ul. Lubelska 41E, 10-408 Olsztyn – o wartości 1 461,79 zł netto / 1 798,00 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru: jest to jedyna oferta. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r., poz.907 ze zm.).
Informacja dot. projektu pn. „Jarmark Rybny – Ruciane – Nida III”. Zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Z poważaniem
Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: wtorek, 20 maj 2014 13:03
Data opublikowania: środa, 21 maj 2014 07:14
Data przejścia do archiwum: środa, 28 maj 2014 14:21
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1313 razy