BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wykazu nieruchomości


przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )
niżej wymienionych:

1. ozn. nr geod. 220/13, o pow. 959 m2
Cena - 24.000,00 zł
2. ozn. nr geod.220/14, o pow. 984 m2,
Cena - 24.630,00 zł
3. ozn. nr geod. 226/35, o pow. 1.148 m2,
Cena - 28.730,00 zł
4. ozn. nr geod. 226/38, o pow. 1.638 m2,
Cena - 41.000,00 zł
5. ozn. nr geod. 226/39, o pow. 987 m2,
Cena - 24.700,00 zł
6. ozn. nr geod. 226/40, o pow. 1.014 m2,
Cena - 25.380,00 zł
7. ozn. ne geod. 226/42, o pow. 1.019 m2,
Cena - 25.500,00 zł
8. ozn. nr geod. 226/43, o pow. 1.012 m2,
Cena - 25.330,00 zł
9. ozn. nr geod. 226/44, o pow. 912 m2,
Cena - 22.830,00 zł
10. ozn. nr geod. 226/45, o pow. 932 m2,
Cena - 23.330,00 zł
Położone: Ruciane-Nida ul. Akacjowa
KW- 12965
Są to działki budowlane które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona są pod budownictwo mieszkalno-usługowe.


1.Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 31.01.2006 roku na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Przetarg ustny nieograniczony wyłania nabywcę i cenę sprzedaży nieruchomości. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży na rzecz sprzedawcy, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w kwocie 500,00 zł i 22% podatek VAT.

4.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.


5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 30.03.2006 roku do dnia 21.04.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Data powstania: czwartek, 30 mar 2006 08:22
Data opublikowania: czwartek, 30 mar 2006 08:38
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 kwi 2006 10:53
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2516 razy