BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida" ogłoszonego w dniu 15.05.2014 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła 1 oferta.
Wybrano ofertę Wykonawcy: REMONDIS OLSZTYN Sp. z o. o., S.K.A., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn, za łączną cenę brutto – 819.999,05 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

REMONDIS OLSZTYN Sp. z o. o. S.K.A., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(819.999,05 zł: 819.999,05 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: czwartek, 29 maj 2014 10:38
Data opublikowania: czwartek, 29 maj 2014 08:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 cze 2014 10:53
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1840 razy