BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod targowisko miejskie,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 229/283,
-Numer KW – 12411,
-Powierzchnia nieruchomości – 2 800 m2,
-Wysokość rocznego czynszu ustalono w wysokości 15 tyś. zł brutto.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
2. Ww. teren w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest do zagospodarowania pawilonami-straganami dla potrzeb handlu.
3. Przedmiotowa nieruchomość będzie wydzierżawiona w drodze bezpzetargowej.
4. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie z dołu do 20 każdego miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
7. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4, pokoju nr 9, tel. 087 4231036 w. 37.
8. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 30 marca 2006 r. do dnia 20 kwietnia 2006 r.
Data powstania: czwartek, 30 mar 2006 08:37
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 kwi 2006 13:48
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2129 razy