BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej w m. Wygryny na działce o nr geod 52/1” ogłoszonego w dniu 14.05.2014 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 4 oferty.
Wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET” Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz, za łączną cenę – 219.801,98 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze 3 oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIO-STAN” s.c. Lachman & Górski, ul. Szkolna 4/8, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(219.801,98 zł : 315.586,03 zł ) x 100 = 69,65 pkt Razem: 69,65 pkt.

Oferta nr 2 - .P.H.U. „OLECH POL” Wojciech Olszewski, Łupki 108d, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(219.801,98 zł : 304.425,00 zł) x 100 = 72,20 pkt Razem: 72,20 pkt.

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe” w Piszu Sp. z o. o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz., cena oferty – 392 709,57 zł
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(219.801,98 zł : 270.900,71 zł) x 100 = 81,14 pkt Razem: 81,14 pkt

Oferta nr 4 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLBET” Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(219.801,98 zł : 219.801,98 zł :) x 100 = 100,00 pkt Razem: 100,00 pkt.

Data powstania: piątek, 30 maj 2014 12:22
Data opublikowania: piątek, 30 maj 2014 14:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 cze 2014 10:52
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1689 razy