BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.8.2014
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej


Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że dnia 29 maja 2014 r. wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na „budowa portu jachtowego „Eko-Marina” wraz z zapleczem” zlokalizowanego na działkach nr 104/7, 104/11, 113, 114 w obrębie Ruciane-Nida. Inwestorem jest Spółka „WARMAZ”.

Wniosek oraz karta informacyjna znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4.Do wiadomości:

1. Wnioskodawca
2. strony postępowania
3. a/a
Data powstania: piątek, 30 maj 2014 09:31
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 2 lip 2014 12:06
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1477 razy