BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.75.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony, iż w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej o długości ok. 280 m, na działkach nr 57/8 i 57/9 położonych w obrębie Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida działając na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wystąpił o uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie melioracji, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie ochrony przyrody oraz Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku w zakresie ochrony gruntów leśnych.
Data powstania: piątek, 6 cze 2014 12:32
Data opublikowania: piątek, 6 cze 2014 12:56
Data przejścia do archiwum: środa, 2 lip 2014 12:06
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1466 razy