BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, iż począwszy od dnia 23 czerwca 2014 roku przez okres 60 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida (parter, pokój nr 3), wyłożone zostaną do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzania lasów prywatnych, sporządzone na zlecenie Starosty Piskiego. W ciągu 30 dni właściciele mogą składać zastrzeżenia i wnioski do przedmiotowych planów. Po upływie terminu wyłożenia publicznego wniesione zastrzeżenia i wniosku zostaną przekazane Staroście Piskiemu w celu rozpatrzenia. Jednocześnie informuję, iż przedmiotowe uproszczone plany urządzania stanowić będą podstawę opodatkowania podatkiem leśnym.
Data powstania: środa, 18 cze 2014 09:41
Data opublikowania: środa, 18 cze 2014 09:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:47
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1638 razy