BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 25 czerwca 2014r.(środa)o godz.1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie L sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR. 0002.05.2014


Ruciane-Nida, 17 czerwca 2014r.


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 25 czerwca 2014r.(środa)o godz.1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie L sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:
A. Część organizacyjna:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2014r.
5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLIX sesji Rady Miejskiej
w dniu 29 maja 2014r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
C. Część uchwałodawcza :
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
• dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok,
• pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody,
• gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
8. Interpelacje radnych.
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
12. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Waldemar Kukiełko

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2014 10:48
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2014 10:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 cze 2014 08:32
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1463 razy