BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Osiniak, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 85
3. Powierzchnia łączna: 2 700 m2
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XLIX/350/2014, z dnia 29.05.2014roku.
5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 10 496,00 zł.
7. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00021154/1.
8. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 15 000,00 zł.
9. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.
10. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.06.2014 roku do dnia 18.07.2014roku.
Data powstania: piątek, 27 cze 2014 08:35
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2014 14:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 lip 2014 08:39
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1608 razy