BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod podwórko,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 197/1 i 275/10
4. Numer KW – 35431 i OL1P/00012960/8
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – łącznie 126 m2.
6. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono wysokości 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 04 lipca 2014 r. do dnia 25 lipca 2014 r.
Data powstania: piątek, 4 lip 2014 07:40
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lip 2014 09:00
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1390 razy