BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – teren pod drobne uprawy rolne,
2. Położenie nieruchomości – Wojnowo,
3. Numer działki – cz. 121/3 i cz. 121/4
4. Numer KW – 21157
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 50 m2, 35 m2, 175 m2, 60 m2.
6. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono wysokości 0,22 zł/m2 brutto rocznie.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomości nie posiadają planu zagospodarowania przestrzennego.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 04 lipca 2014 r. do dnia 25 lipca 2014 r.
Data powstania: piątek, 4 lip 2014 08:03
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lip 2014 09:00
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1437 razy