BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE RYTMIKI DLA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT

Ruciane – Nida, dn. 05 / 08 / 2014r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE RYTMIKI DLA DZIECI W WIEKU 3-5 LAT


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie rytmiki dla dzieci w wieku 3-5 lat – zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Ernestę Elżbietę Sobiecką zam. Ruciane – Nida o wartości 51,99 zł brutto / 1 godz. w części 1 zamówienia dot. Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie oraz Annę Koziatek zam. Ładne Pole o wartości 54,00 zł brutto / 1 godz. w części 2 zamówienia dot. Oddziału przedszkolnego przy SP w Ukcie. Uzasadnienie: są to jedyne oferty dotyczące poszczególnych części zamówienia. Ich wartość mieści się w szacowanym koszcie realizacji usługi.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r., poz.907 ze zm.).

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Zbigniew Janusz Opalach
______________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: wtorek, 5 sie 2014 12:22
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2014 12:24
Data przejścia do archiwum: środa, 13 sie 2014 14:09
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1556 razy