BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 13 sierpnia 2014 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.06.2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję na dzień 21 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy LI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2014 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na L sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2014 r.
B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
C. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na zakup aparatu RTG śródoperacyjnego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Piszu,
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok,
  • wyrażenia opinii na temat projektu uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za ochronne,
  • gospodarki gruntami.
D. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Kukiełko
Data powstania: środa, 13 sie 2014 13:10
Data opublikowania: środa, 13 sie 2014 14:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2014 07:57
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1322 razy