BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zmianę zadaszenia i termomodernizację budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie” ogłoszonego w dniu 28.07.2014 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 5 ofert.
Wybrano ofertę Wykonawcy: PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz, za łączną cenę 444.088,71 zł brutto, za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętego kryterium (najniższa cena) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
W postępowaniu przetargowym wpłynęła jeszcze 1 oferta spełniająca wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 2 – Z.U.H. „SŁAW-BUD” Sławomir Strzałkowski, Owadów 93, 26-631 Jastrzębia
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(444.088,71 zł : 467.971,48 zł) x 100 = 94,90 pkt
Razem: 94,90 pkt.
Oferta nr 3 – PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia - 100%):
(444.088,71 zł : 444.088,71 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Trzech Wykonawców składających ofertę na wykonanie zamówienia zostało wykluczonych, a oferty odrzucone z postępowania przetargowego.
Data powstania: wtorek, 19 sie 2014 09:02
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2014 12:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2014 07:57
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1641 razy