BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.96.2014
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2013.267 wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 wraz
z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej linii kablowej i napowietrzno-kablowej SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej na długości 410m, na działkach o nr 32, 107/5, 107/6, 109/1, 119/1, 141, położonych w obrębie geodezyjnym Osiniak, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok. Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: poniedziałek, 18 sie 2014 13:19
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2014 13:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 wrz 2014 15:53
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1440 razy