BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.92.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony postępowania, iż działając na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wniósł do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii napowietrznej nn, na działce o nr ewidencyjnym 6/6, 6/11 6/8 1/129, 8/8, 6/9, położonych w obrębie geodezyjnym Wierzba, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego w drodze obwieszczenia
3. a/a
Data powstania: czwartek, 28 sie 2014 07:57
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:47
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1450 razy