BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.95.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony postępowania, iż działając podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wniósł do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działce o nr ewidencyjnym 12/1, 13, 15/1 położonych w obrębie geodezyjnym Karwica, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego w drodze obwieszczenia
3. a/a
Data powstania: czwartek, 28 sie 2014 08:03
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:46
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1499 razy