BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.96.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony postępowania, iż działając na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wniósł do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej i napowietrzno kablowej SN 15 kV oraz budowie słupowej stacji trafo na działce o nr ewidencyjnym 32, 107/5, 107/6, 109/1, 119/1 141 położonych w obrębie geodezyjnym Osiniak, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomości:
1. Wnioskodawca
2. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego
3. a/a
Data powstania: czwartek, 28 sie 2014 08:07
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:41
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1435 razy