BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.97.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony postępowania, iż działając na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wniósł do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej i napowietrznej SN 15 kV oraz budowie słupowej stacji trafo na działce o nr ewidencyjnym 54, 59/3 położonych w obrębie geodezyjnym Osiniak, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.
Data powstania: czwartek, 28 sie 2014 08:12
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2014 09:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:45
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1782 razy