BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida, ul. Kolejowa
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 205/3
3. Powierzchnia łączna: 531 m2
4. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 17, o powierzchni użytkowej 41,18 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, usytuowany na parterze budynku wielolokalowego nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej. Do lokalu mieszkalnego nr 17 przynależy piwnica o pow. 2,93 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 4118/102836 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 8 składa się z 24 lokali mieszkalnych.
5. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi 71 568,00 zł (97,5 %). Wartość rynkowa udziału w gruncie wynosi 1 832,00 zł (2,5 %). Łączna wartość wynosi 73 400,00 zł.
6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr LI/371/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida , z dnia 21 sierpnia 2014r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
7. Nabywca z tyt. nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zobowiązany do wniesienia na rzecz sprzedawcy pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% wartości udziału w gruncie + 23% podatku VAT, przed spisaniem umowy notarialnej, a przez dalszy okres użytkowania wieczystego będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie + 23% podatku VAT. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
8. Umowa notarialna zostanie spisana w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
10. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 05.09.2014 roku do dnia 26.09.2014roku.


Data powstania: piątek, 5 wrz 2014 08:42
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:44
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1672 razy