BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
1. Położenie nieruchomości: Ukta, Gmina Ruciane-Nida
2. Numer działki: 198/1
3. Powierzchnia działki: 2 394m2
4. Numer księgi wieczystej: KW OL1P/00015509/0
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 64,18 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i spiżarni usytuowany na I piętrze budynku mieszkalno-użytkowego nr 30 w Ukcie. Do lokalu mieszkalnego nr 3 przynależy piwnica i 2 pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 135,15 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 19933/152585 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr L/356/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 25 czerwca 2014r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
7. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z przynależnościami i udziałem w gruncie wynosi 94 200,00zł.
W przypadku wpłaty jednorazowej zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007r., wtedy cena sprzedaży lokalu wyniesie 9 420,00 zł. W przypadku sprzedaży na raty cena sprzedaży wyniesie 18 840,00 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 80% zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą.
Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
10. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 05.09.2014 roku do dnia 26.09.2014roku.
Data powstania: piątek, 5 wrz 2014 09:20
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 wrz 2014 09:24
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1524 razy