BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie zaprasza do złożenia ofert na obsługę kotłowni.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bieżąca kotła c.o. w sezonie grzewczym 2014/2015 w kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie, w okresie od 01.10.2014 r. do 30.04.2015 r.
Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym.
Po sezonie grzewczym - konserwacja kotła c.o. oraz sprzątnięcie pomieszczeń wraz z wybiałkowaniem ścian.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu i podpisaną.
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.
Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis: "Obsługa kotłowni".
W kopercie wewnętrznej należy umieścić kserokopię posiadanych uprawnień do obsługi kotłów c.o.
Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny cyfrowo oraz słownie.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie przy ulicy Mazurskiej 15 do dnia 26 września 2014 r. do godz. 15:00.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwarcia.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 września 2014 r. o godz. 14:00.

ZASADY OCENY OFERTY:
Cena oferenta - 100%
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać w sekretariacie Szkoły podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie przy ulicy Mazurskiej 15, tel. 87 423 10 73.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie

mgr Mariola Kowalska

Data powstania: poniedziałek, 8 wrz 2014 15:54
Data opublikowania: poniedziałek, 8 wrz 2014 15:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 wrz 2014 09:24
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1576 razy