BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości – pod teren komunikacji,
2. Położenie nieruchomości – Karwica,
3. Numer działki – cz. 8/4
4. Numer KW – OL1P/00027215/9
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 2300 m2.
6. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalono wysokości 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
7. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 12 września 2014 r. do dnia 03 października 2014 r.
Data powstania: piątek, 12 wrz 2014 07:38
Data opublikowania: piątek, 12 wrz 2014 10:34
Data przejścia do archiwum: środa, 8 paź 2014 08:30
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1584 razy