BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

na zakup wraz z dostawą oleju napędowego grzewczego w ilości około 10000 litrów
Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:
zakup wraz z dostawą oleju napędowego grzewczego w ilości około 10000 litrów. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego.

 1. Dostarczony olej napędowy grzewczy powinien być I klasy (wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6MJ/kg).
 2. Termin realizacji zamówienia: od 04.10.2014 r. do 30.04.2015 r.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Szkoła Podstawowa w Ukcie, Ukta 70, 12-220 Ruciane-Nida, e-mail: spukta@o2.pl, do dnia 30.09.2014 r. godz. 12:00
 4. Termin otwarcia ofert: 30.09.2014.r. godz.1400
 5. Oferta powinna być przesłana e-mailem, za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też złożona osobiście przez oferenta.
 6. Warunki płatności: zamawiający dokona zapłaty w terminie 14-stu dni od otrzymania faktury, na wskazany przez wykonawcę rachunek.
 7. Ofertę mogą złożyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają koncesję na obrót paliwami płynnymi na terenie RP,
  2. Prowadzą działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,
  3. Dysponują specjalistycznym taborem transportowym,
  4. Znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zamówienia zgodnie z warunkami płatności wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

 8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%
 9. Osoba upoważniona do kontaktu: Grażyna Słabek - sekretarz szkoły tel. 87 425 72 90


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ukcie

Barbara Pyrdoł

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 16 wrz 2014 09:09
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 1 paź 2014 10:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1510 razy