BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.106.2014
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony, iż w postępowaniu dotyczącym budowy mostu drogowego betonowego wraz z drogami dojazdowymi, na działkach o nr ewidencyjnym 195, 52, 53/1, położonych w obrębie geodezyjnym Wojnowo oraz działkach nr 27, 29 położonych w obrębie geodezyjnym Zameczek, gmina Ruciane-Nida, działając na podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wniósł o
o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedmiotowej inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie ochrony przyrody, Starosty Piskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie melioracji.
Data powstania: czwartek, 18 wrz 2014 07:43
Data opublikowania: czwartek, 18 wrz 2014 07:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:41
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1476 razy