BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH

Ruciane – Nida, dn. 18 / 09 / 2014r.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów plastycznych – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez PHU Renoma, Pisz o wartości 3 667,07zł. Uzasadnienie: jest to oferta najkorzystniejsza cenowo.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r., poz.907 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


z up. Burmistrza MiG Ruciane – Nida

Renata Skopnik
Zastępca Burmistrza MiG Ruciane – Nida
______________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: czwartek, 18 wrz 2014 14:22
Data opublikowania: czwartek, 18 wrz 2014 14:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 wrz 2014 07:50
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1498 razy