BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb Śwignajno, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 98/12
3. Powierzchnia łączna: 916 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LI/370/2014, z dnia 21.08.2014roku. Przetarg na zbycie nieruchomości ogranicza się do właścicieli nieruchomości o nr geod. 98/5, położonej w obrębie Śwignajno. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona.

4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 7 667,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013580/7.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 7 667,00 zł.
7. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 19.09.2014 roku do dnia 10.10.2014roku.
Data powstania: piątek, 19 wrz 2014 08:37
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 paź 2014 10:19
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1278 razy