BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.).
1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 395/6
3. Powierzchnia łączna: 158 m2
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LI/369/2014, z dnia 21.08.2014roku.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako UH2 – w części teren istniejących usług adaptowanych, w części odcinek ulicy Słonecznej.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 11 660,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012411/5.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 11 660,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 14 341,80 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 2 681,80 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 19.09.2014 roku do dnia 10.10.2014roku.
Data powstania: piątek, 19 wrz 2014 08:38
Data opublikowania: piątek, 19 wrz 2014 09:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 paź 2014 10:19
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1569 razy