BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na dostawę wyposażenia do organizacji wydarzeń o charakterze plenerowym.

Ruciane – Nida, dn. 25 / 09 / 2014r.
PF.042.11.2014
Lp. 4.


Informacja o wyborze oferty na dostawę wyposażenia do organizacji wydarzeń o charakterze plenerowym.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę wyposażenia do organizacji wydarzeń o charakterze plenerowym w ramach projektu pn. „Udostępnianie przez Gminę Ruciane – Nida wyposażenia do organizacji wydarzeń o charakterze plenerowym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. – niniejszym informuję, że zdecydowano o wyborze następujących ofert:
• Część 1 – Oferta nr 2 / Home nad Garden Jarosław Dudek, ul. Olsztyńska 4a, 64-920 Piła o wartości 7 000,00zł brutto;
• Część 2 – Oferta nr 5 / N.Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy, ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa o wartości 9 978,60zł brutto;
• Część 3 – Oferta nr 9 / Technica Group Sp. z.o.o., ul. Miłosna 2, Ochaby małe, 43-430 Skoczów o wartości 2 193,00zł brutto;
• Część 4 – Oferta nr 1 / P.H.U. Focus, ul. Kraszewskiego 10, 64-920 Piła o wartości 7 404,12zł brutto;
• Część 5 – Oferta nr 11 / PUH GASTRO-TECH Jarosław Przybyłowski, Al. Grunwaldzka 615, 80-337 Gdańsk o wartości 3 279,94zł brutto;
• Część 6 – Oferta nr 11 / PUH GASTRO-TECH Jarosław Przybyłowski, Al. Grunwaldzka 615, 80-337 Gdańsk o wartości 106,54zł brutto;
• Część 7 – Oferta nr 9 / Technica Group Sp. z.o.o., ul. Miłosna 2, Ochaby małe, 43-430 Skoczów o wartości 630,00zł brutto;
Uzasadnienie wyboru: są to oferty najkorzystniejsze cenowo. Zapytanie ofertowe zostało przeprowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2013r., poz.907 ze zm.).


Z poważaniem
Zbigniew Janusz Opalach
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: piątek, 26 wrz 2014 07:50
Data opublikowania: piątek, 26 wrz 2014 07:53
Data przejścia do archiwum: środa, 8 paź 2014 08:30
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1563 razy