BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 30 września 2014Strony postępowania


Nasz znak:
PNO.6220.12.2014Stosownie do dyspozycji art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267), Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia strony postępowania, że postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY na działce nr 86/14 położonej w obrębie Ruciane-Nida nie zostanie zakończone w terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego sprawie o opinię powołanego biegłego. Nowy termin zakończenie wyznaczam na dzień 20 listopada 2014 roku.
Data powstania: wtorek, 30 wrz 2014 14:20
Data opublikowania: wtorek, 30 wrz 2014 14:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 21:39
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1632 razy