BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod drobne uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 364/1,
-Numer KW – 12960,
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 239 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,20 zł/m2 rocznie brutto.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku.
2. Ww. teren w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest jako teren plaży trawiastej z zielenią parkową oraz do zagospodarowania obiektami usługowymi związanymi z terenem rekreacyjno-plażowym.
3. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za część roku następnego do 31 marca.
4. Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 28 kwietnia 2006 r. do dnia 19 maja 2006 r.
Data powstania: piątek, 28 kwi 2006 13:52
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 maj 2006 12:27
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 1977 razy