BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6730.129.2014
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „T-MOBILE”, na działce ewidencyjnej o nr 203, położonej w obrębie geodezyjnym Śwignajno, gmina Ruciane-Nida, której inwestorem jest T-Mobile Polska S.A. – pełnomocnik: Pan Artur Juszkiewicz ATEM Polska Sp. z.o.o ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia, został wysłany na uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Starosty Powiatu Piskiego w Piszu oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Data powstania: wtorek, 13 sty 2015 12:10
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 sty 2015 11:46
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1464 razy