BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dowóz dzieci w wieku 3 – 5 lat do Przedszkola Miejskiego w Rucianem – Nidzie w ramach projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” ogłoszonego w dniu 30.12.2014 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęły 3 oferty.
Wybrano ofertę Wykonawcy: Usługi Transportowe Jerzy Jankiewicz, Szeroki Bór 9/1, 12-214 Wiartel, za cenę brutto – 3,70 zł/km za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętych kryteriów (cena i wiek pojazdu/ów) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert spełniających wymogi Zamawiającego

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo PKS GRYFICE Sp. z o. o., Słudwia, 72-310 Płoty
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(3,70 zł : 5,67 zł) x 100 x 95% = 61,99 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(6 lat : 11 lat zł) x 100 x 5% = 2,73 pkt
Razem: 64,72 pkt

Oferta nr 2
PKS MRĄGOWO Sp. z o. o., ul. Giżycka 7, 11-700 Mrągowo
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(3,70 zł : 4,87 zł) x 100 x 95% = 72,18 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(6 lat : 6 lat zł) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 77,18 pkt

Oferta nr 3
Usługi Transportowe Jerzy Jankiewicz, Szeroki Bór 9/1, 12-214 Wiartel
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(3,70 zł : 3,70 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium (wiek pojazdu/ów - 5%):
(6 lat : 20 lat zł) x 100 x 5% = 1,50 pkt
Razem: 96,50 pkt.
Data powstania: poniedziałek, 12 sty 2015 10:28
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sty 2015 11:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 sty 2015 12:58
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1875 razy